לאחי היה צבי ושמו ישראל
ושיהיה במלרע ולא במלעיל
ניגש לעניין לדעתי כך מוטב
הצבי ישראל נעלמו עקבותיו
הופצו מודעות בקולי קולות
נחרשה הארץ משלגים עד חולות
פגשנו צבי מערבי נורא לבבי
וצבי קרבי תמיד בצד החיובי
מה רע בהם זר היה שואל
אבל הוא לא הכיר את הצבי ישראל
אחי חשב על דבר איום
עמד וצעק על שפת התהום
אולי בלבלו אותך שוב ישראל
והפכו אותך בטעות לשעיר לעזאזל
איך לא שמעת אותו אחי
שוכב לידך וממרר בבכי
הצבי ישראל בשבי מילל
מי יתנני את ישראל אתה אטום ממלל
צעקותיך עוד ישמעו עלי תהומות
רגליך ישאוך אל מיני מקומות
וישראל יחכה שם שתשבינו למעוניך
ותמצא אותו גם כשתפתח את אזניך