בס"ד
 
My love הוא אומר לה בלאט
ואחד לשני מתקרבים הם מעט
My לאו  בלחש היא משיבה
ועוד טיפה אליו היא קרבה
מיי לאו באוזנה אז ילחש
ובמגע פניה כבר כמעט וחש
הלאו שלי אז תאמר בערגה
וידה תשלח כמהה למגע
  כמעט, אך שם הכל נעצר
האוויר יבער במרחק כה קצר
אותך אני אוהב עד ימי שיבתי
את לא הלאו שלי את אהובתי