על קצה האמת

אתה צועד

לבית הכנסת

להתפלל.

אחר כך

תאיים

להכות

לשבור

וגם

לרסק

תזרוק לי

את כל הארוחה

בפנים

זורחות מהכנות

שבזעם

תצעק

כמה מלוכלך

תאבד

תפגע

תהרוס

ותשמיד

עצמות

עם עצמים,

לפני ערבית

תגיד-

"אוהב אותך"

ותשבע באלוהים.