לפי: "ליל הקאליגרפים"

טבלת את

ציפורן העט,

הקלם,

בדיו הרוצח

הממית

של הספר שאתה כותב

קליגראף בכאילו.

מתיימר לשרטט

את אותיות שמי,

ארוכות

דקות,

נדבקות.

שורטות את הדף הנקי,

אף פעם לא ידעת

לטבול נכון.

.הכל נשפך

דם הקסת

הרטיב את

דף השיר

שלי

קרע את השורות

אחת

אחת,

הכביד את

משא היתמות

העצום ממילא,

העמיס עלי

אכזבה

וקנאה,

,פרם את הנשמה

מחק הכל

ברוח.

עכשיו אתה נשכח.

רוגע.