אדם לחטא יולד

לעמל הוא מתרגל.

אדם בחטא נולד

בעמל הוא משלם.