מיכל ירמיהו

שום הר לא בחר להיות הר (צ. צ'טניק

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה