חכם,נכון,הוא יודע הכל,

הוא ראה והרגיש את העולם הגדול.

בר-דעת,שקול,חושב לפני כל צעד,

מי יתן ולעולם לא תדע עוד צער.

 

כנכד לסב-אני מאחל,

כמו ארי,ומנהיג,אותך מהלל.

כשרף לאלוקים אותך מעריץ,

כמו עבד נאמן לאדונו הפריץ.

 

חכמת חיים כמו של אלון ישן,

חייו עברו כמו סרט קטן.

דין וחשבון בכל יום ויום,

מדבר עם השופט בלילה,בחלום.

 

הימים מתחלפים,כמו עונות השנה,

יום גשום ורטוב...זאת העונה.

שלולית מבצבצת ובה בבואה,

הוא רואה לב,חיים וגם נשמה.

 

עוד דקה ועוד דקה עוברת חולפת,

ליבו גווע ונשמתו כבר הולכת...