ניצוצי נבואה כרביבים עלי עשב נשאו פעמיהם אלי מקור קדם אל מדבר ציה כמישרים עלי דרך: דרך ים סוף דרך הר חורב טהור פסגה וסלע תיזל אמרתם כמפל שוצף וגועש כסנה בוער שאינו אוכל משם ירחפו דרך הרי אדום ארץ גלעד והר נבו אל אביהם העומד וצופה אל הארץ המובטחת