הדמעה הזו בוגדנית היא

 

זו הדמעה אשר מעינייך זורמת,

כאש תבעיר את נשמתי:

ושוב תרעיד מחשבה מפחידה,

שאותך בצערך לנטוש חייב.

אשאירך לאנחות בתוך הבכי,

וכלום מאשמה שהיית לא אשנה,

זו מחשבה של פצע נצחי:

שתדקור אף בתוך קברי.

חשבתי שאם אשליך את הארץ,

את הרוע שלך גם גל לא יפיל,

שמכתפייך משא כבד ייפול

ואראה שמחה שעל פנייך.

אך אם גורל לכך לא ירשה,

טפסי על רכס של הר גבוה,

אף שאשם בגין סבלך:

אהבתי בל קללי!

על שעזבתיך

11.3.06