כלום בינינו לא היה

 

כלום בינינו לא היה

ללא חייתיות ובלי שמות גנאי

כלום אותנו לא קישר

פרט למחשבות אביב

חמדניות בלי תנאי.

פרט לריחות וצבעים בהבזק

הנישאים במרחב מעלינו

פרט לאוושת שירת היערות

וכר הדשא הטרי תחתינו.

פרט למצוקים וערוצים

המפחידים כל זוג בצבע

פרט לקשתות בעננים

ולמתיקות הקסם שבטבע.

פרט למשותף של דברים ברורים

שמתוכם הלב בהתלהבות שתה

פרט לדברים שלפני האביב ושאירע

כי כלום בינינו לא היה!

 

                                                     4.3.06