זעקה אילמת

אבל

כולם שומעים אותה.

 

מנסים להציל

כל אחד יודע לעזור

כשלא רוצים את עזרתו.

 

לא רוצה להינצל

לא רוצה עזרה

רוצה מנוחה

 

ואם אני רוצה

להזיק לעצמי

 

תנו לי

 

ואם אני רוצה

לדאוג לעצמי

 

תנו לי

 

ואם אני בדרך אפול

אל תתקרבו

תנו לי לקום לבדי

 

ואם אני בדרך אמות

אל תחיוני

השאירוני להירקב

 

אלו חיי

וזו נשמתי

 

שממילא כבר גוססת.

 

אז תנו לי להצילה בדרכי שלי.