בתנופה נעלה על הבנקים!
נפרוץ כַסַפות העשירים.
תרועת קרב נריע;
האריסון וּפישר יושמו באזיקים.

בנק דיסקונט יפול בידי המון מתלקח;
מעל בנק ישראל דגל המהפכה יתנוסס.
ההון העולמי לא ידע אן לברוח.
הכל כמרקחה יהיה תוסס.

הפועלים יתפוסו אחוזותיים;
יחרימו בתי-פאר.
מגדלי שן יהפכו למוזיאונים.
שקט האצולה נַפֵר.

מכוניות-יָקֵר, לראוות תֵאֵבֵי-דעת נציגה.
דת הענוה והצניעות נשליט.
כל מי יקנא ויפריע -
בבית אסוריים יתמיד.

רק במהפכה עולמית ניתן לשנות חיינו!
שום דרך אחרת - אין בה הועיל.
לעולם לא יכּון שלום על כדור-הארץ,
עד שדם הערפדים נזיל!