בעלות – השמש, מעל חצי – הסהר הפורה, פני – המדברות, עוטים חמד וים כחול, נרגע ושופה*. מעל המסגדים, הכנסיות ובתי – כנסת, פש לו, זיו – קרניה של החמה, העולה; את הדרך, ליום חדש, הוא בוקע, בפצמו הנקב, לשגשוג, כשדה – פריחה מלבלבה! *שופה = הופך להיות שפוי