החולה. לא "רותחת" עוד, בדגיה; לא נשמע מעליה, ציוץ ציפורים. נוף בתולים, יובש והוחרב חֶרֶב; הונף גרזן, מעל החיים הטבעיים. מיני עופות וחיות, רגליהם הדירו, מהסביבה, שהמיית ים רחשה. גומא פפירוס, גם הוא, נישא - נַס הלאה, מהמקום ארשתו הומרה. בבצרונה של החולה, מאזן סביבתי התפרע. ביובש מימיה, עולמה חַרַב. ציוץ ציפורים, אינו בוקע בשמיה. קסמה, ללא שוֹב חלף!