אחוש, כי ידידי הותיק שמח לאידי
תחת לעמוד בשעותי הקשות לצידי
מברית רעים וידידות הדדית הוא פורש
ומזימות בגידה ומעילה בסתר הינו חורש

את חוזה הרעות שבינינו לפיסות הוא קורע
את נבטי האיבה והמשטמה בכך הוא זורע
ונותן לרגשות החבויים בקרבי לצוץ
ולזעוק כנגדו: "הינך משענת קנה רצוץ"

11.4.1984