היכן שמלכים התהלכו ב...

קיסרים של אימפריה הרומית;

עם ישראל על כל רבדיו,

מירושלים מזרחית ודרומית.

 

חממה לגופות של גברים ונשים,

החיוורים כעל סף עילפון;

נהנים להביט בקמטים מזקינים,

ושומן הנתלה ללא און.

 

זיעתם הניגרת אף היא כנחלשת,

נמהלת בזיעה של אחר בברכה;

מתאדה והופכה לטיפה הגולשת,

אל מימי אותה הברכה.

                                                                  16.2.02