ומה תהיה המילה אחרונה
עת, בטרם עת אלך?
לכן אחדל
שלא אתפס במילתי

(----)