חמה ולבנה

מתחת עץ הלבונה

לבנה אורה הפיצה,

חלומות לשם שלחה

על זוג אוהב הציצה.

           קנאתה כה נאורה

           בחולמה על החמה,

           אותה בנשמתה תאהב

           את גופה תיסוב , תשאב.

הן היא עליה באורה

קווים של אור רושמת,

בזכותה אותה רואים

איך לאורה נושמת.

           כל איש אשר יביט בה

           יבחין בתשוקותיה,

           אולם לבו הוא שיאמר לו

           מה טוב בין זרועותיה

                                                                                    20.12.05