כשפזזת כאחד הריקים בעיניי היית גדול

במעמד כזה גם אני הייתי יוצאת במחול

גיבור אתה - נלחם גם בארי גם בדוב

יודע מכאוב, יודע גם לאהוב

במאבקך במחרפי מערכות אלוקים חיים

כיפרת באחת על כל קופת השרצים

בנימי נפשך זורמות המעלות

עם יפה עיניים המפיל ברבבות.

אתה הוא גיבור החיל הטהור

שבחצות לילה קם להודות עלי כינור

כמהתי להצטרף לנקיקים, למסתרי הטבע,

מדוע לא אושרתי להיות אחת משבע?