אדם שלישי כמראה:

את רואה את עצמך

אני רואה את עצמי.

הוא ניצב בינינו

או ניצב מעלה,

כמו שופט

כמו ענן

מוריד גשמו

מוריד פסק דינו.

 

האדם השלישי

איש המפתח

מחזיק בידו

את האמת

חי או מת.

 

האדם השלישי

מושכות בידו

יעצור העגלה

יאפס המטרה

יאמר

אם זה טוב

או רע.