מאור - השמש, נינק כוחינו! מרוח - סער מעל הימים חולפיה, עוז - עמידתנו נפיק. על כל מצוקה נתגבר! עוני ננצח! עוד נגיע, לזוהרו של העתיד!