אני שלב בסולם סולם המוביל לאהבה, כל אחת חייבת לדרוך לעבור אותי ברגלה יחפה או נעולה, בדרך אל האהבה האמיתית, כשאני נותר מאחור כמו צל שחור. אני שלב בסולם, בלעדיי לא תמצאנה אהבה ואושר. אני בעל סגולה מעם סגולה