בס"ד

עקבות מהירות מלפנים,

משלמות את המחיר,

של חוסר הראיה,

של חוסר ההתפעלות,

של קוצר הנשימה,

כאדם ההולך במוזיאון של אומנות

ומחפש רק את דרך היציאה...