בס"ד

 השלתי נעליי,הבטתי אל על,

חיפשתי לי פרפר.

כן,דוקא במדבר,

חיפשתי לי פרפר

והרוח הלך וגבר.

לא זבוב,לא נמלה,לא שפירית שעוקצת

רק פרפר אחד צבעוני,

ועדיין לא מצאתי את שאני מחפשת

והופכת והופכת בזמני.

מי אמר שאסור?!

מי הטיל סגר?!

והשממה הרי טרם אמרה את דברה.

רק פרפר לא היה,

לא הגיע,לא הופיע,

מי יודע אם בכלל אי נברא

 

העמסתי גבי,השפלתי מבט,

פרפר באופק לא עף,

וחשבתי עד כמה עצובה המציאות

שדוחקת ללא ניד עפעף.

 

חיפשתי לי פרפר,

רק אחד במדבר,

פרפר שימלא בי

את שחסר,

וכלעומת שבאתי

חזרתי דוממת,

מישהו שוב-

בחר להתפשר.