נפתולי הזמן והמרחב, פורמים לאיטם ואורגים שרטוטי מציאות מדומה. תווי מנגינה נפלאה שאינה קיימת- אולי, ואולי כן. ואולי כן ואולי אכן. ממרום, מעל משכן המקום והזמן, אבקש- הארה אל אותה מנגינה נעלמה.