מבשרינו- חזיתי א-לוה. מהמרחק שבינינו- ידעתי יקום וא-להים. מראיה בעיני בשר עצומות, ומשיחת החיות- הקשתי א-ל מאחד. ועתה, אני מתבונן בבשרי, מנסה לדעת עליון, אך איני יודע דבר. ואני בוכה, ואני בוכה...