זה יום אופטימי היום כי נוכחתי להבין מספר דברים

איני שונאת את החורף כמו שחשבתי , שנה שעברה היתה שנה קשה.

אין דבר שאני אוהבת מלכתוב ומלהיות נאהבת, ואתה פשוט האין שבכל העינין.

נוכחתי גם להבין שאיני זקוקה לאף אחד נואשות כמו פעם

אני באמת מיוחדת, אני יודעת את זה.

אני רואה את הדרך שבה המורים מסתכלים עלי, נדמה כי הם מעריכים אותי.

היום זה יום אופטימי, בימים כאלה יש לקחת החלטות

ביום זה אתה הופך לאין מיש.לא שאף פעם היה אבל, מילא