מיתמרת להבה
וחורכת את הדף
מאכלת
מפסלת
מתרוממת בנהירה
חורצת את פניו

ומתגלה הצורה
האצורה בו מני אז
הנסתרת, השמורה
נחשפת בלהט עז

ועוברת היצירה
מסורה לעין כל זר
בעירתה מאירה
מפשירה עולמו הקר

חרֵדה הלהבה מגְזר
ביקורת הקהילה
אך חן שלהבתה ניכר
קורנת ואצילה
´מצמרר! נפלא! נהדר!
 אהדתי! אין מילה!´

ומתלהטת הלהבה
מאדימה במבוכה
נרגשת
רוחשת
גועשת בשתיקה
ומסמיקה