שובל שמלתך מתנופף בעוברך,

ואני יושב והוגה;

כתיפוף נעלייך מתופף בי הלב,

ואני יושב והוגה;

הוראות אחרונות, הדלת נטרקת,

ואני יושב והוגה;

כרגע שירה במוחי לא תבזיק,

ולמרות:

ממשיך

והוגה...

                                                     8.6.95