נראה לי שהנסיך שלי נתקע עם הסוס הלבן שלו באיזה פקק,

ואם אומרים שבאהבה אין חוקים,

אז אני מבקשת בכל לשון של בקשה:

תעקוף מהשוליים!!!

כי מחכה לך אהבה מעבר לפינה.