בדרך מתפתלת

עולה ועלה

אשה מתפללת

בשמחה וצהלה

פניה צחורים

לבושה במעיל

את ה' תעבוד

בשמחה ובגיל