האם ראיתם איך הגשם נושר על גגות עיר אנגלית ? שם נערה עברה בגשר- הצר לגדה השמאלית האם שמעתם איך לוחשת באח - להבה זעירה שם בפרבר אנגלי בגשם מבעד שמשת מספרה ? שם נערה עברה בגשר- הצר לגדה השמאלית הראיתם אותה ניגשת אל שער של קולג' אנגלי ? האם נשמתם ריח אפר- פסים של רכבת אנגלית ברחבה המרוצפת בצל תחנה אפלולית ? האם הוצפתם שמש בוקר באופל שיכון פועלים? שם נאחזת הירוקת בשפת שפך נחל אנגלי? שם מתמזג בריח אפר ניחוח מטר ערפילי שם נערה עברה בגשר- הצר לגדה השמאלית.