היא ביקשה משורר לעצמה

שילחש :ים ומדבר ואהבה

ולא ידעה מה ביקשה

כי לסוף

לחש לאוזנה דווקא

את כל סערות האימים שבים

וצחיחות המוות בערבות המדבר

ומה היה על האהבה?

היא בקשה משורר לעצמה

ולא ידעה מה ביקשה.