כולנו יושבים ולומדים

שעות,דקות,חודשים

כולנו חיים, מופתעים, נהנים, עצובים, שמחים, בונים, הורסים

כולנו חיים שניות, תחושות, פרטים שפופים, וקטעים נובלים

כולנו עולים ויורדים, שפוטים של כולנו האחרים

אבל מאחור

כולנו משאירים חצר, גינה אחורית

לא קשורה ולא מטופלת, נרקבת

וכולנו בוהים, ממשיכים

מתים