צולל כמו נשר
יורד אל תהומות השכחה,
מביא משם שברים,
שברים כמו קרעי תמונות
כמו משא עול

השנים
ושנה אחת מתוכן
כדבר מול היפוכו
כאור מול חושך
בקצה המנהרה

עומד
זקן עיוור סב
מביט מבין השנים
סב אל האיש
ואומר:
אתה נראה שונה.