בפרוש – יום הכיפורים, עלי הארץ, נבקש סליחה, על כל החטאים שנחטאו; נקרא – גם למנהיגים וגם לבני – עמך, שיבקשו כפרה, על כל העוונות שעוו. נקרא – לכל אינטרסנטים, שהשתלטו בכיפה, על רחוב העלייה: בקשו סליחה! על אשר חוללתם… אחרת, אין לכם מחילה! ביום הזה, אני שר בלאדה, אשר שונה מהבלאדות הקודמות; בכך, אני מנסה לקרוא, לכל הברנשים וההולכים על שתיים, לבקש כפרה, על מעשי – עוול, שחטאו!