בס"ד

 

זה נכון שאינני מכיר את כל שבעת הרקיעים

אמת הוא שאין בכוחי להשביע את המלאכים

אין בידי מיסורי הצדיקים אף לא משלוות הרשעים

לא חלמתי לילה את שמותיך הקדושים

אין בי חכמה

אין בי תבונה

אין בי דעת

אך אני קורא אליך

נגמרו לי המילים

אהאההאהאהההאא

כמו ילד קטן

קורא לך

אהא האהאהאההאהאהא

זועק

פורש ידים למרום

איאיאה אהאהאהאההאהאההאהאהאהא

כמו גרגר  מדבריות חרב

כמו טיפת ימים צמאה

כמו ניצוץ לכוד שאף פעם לא למד אחרת