לא לי המחנק הזה בגרון.

לא לי התכווצות שבבטן.

אין לי צורך בגב כפוף ובמן של שגעון שמכה בלי הבחן...

לא היתה אזהרה טרם ירדו הדמעות, לא היתה אזהרה

והתחלתי

להתפתל בסדין ולקרוא בשמך להרגיש את מותי

ומותך.

מי יתן אותי תחתיך?