כצו מצפוני פסעתי עדי בין כרמי הגפן ההומיה, העמוסה כסגור לבי הנה גופי לפניך עטוי שמלת שיפון ורגליי היחפות חשות בקרקע ואני עדוית תכשיט ושרשרת לצוואר הסוגרת את חובי בפני העולם אנא לחשתי תפילה פתח את הסוגר עשני חפשיה אבחר מהדממה אטול מהסובב את פרי עמלי אבחר ואטול לחיים ולחסד