מתנשם בכבדות מחוסר כוח

עוצם את עינייך,

מדמיין עצמך מחייך

ופניך כמו שמש זורחת

לעוברים ושבים.

עובר על תמונות של אתמול ושלשום

ברגעי שפל,כשמחית דמעה.

מחפש סיבה טובה לשמוח.

מביט מסביב, לבד ברחוב

מרגיש אותו בא,אליך, קרוב.

הגורל הוא מקניט ומושך

מידך הוא חוטף את כל הסיבות הטובות

לחייך.