´-O-O-´

בבקשה, תוריד את המשקפיים!

זה מפריע לי לראות

זה מפריע לי בעיניים.

 

בבקשה תוריד את המשקפיים!

זה לא נעים לבקש פעמיים

ולא נעים שעובדים עליי בעיניים.

 

תדע לך- שכשמורידים את המשקפיים,

מתגלים דברים יפים,

נופים מתחלפים

וגם אנחנו- לומדים לאהוב

יותר טוב, יותר קרוב.

 

 

´ * - * ´