ראיתי אותך. בתוך הצריף. בתוך התמונה.

חיפשתי אותך. בתוך במחנה.מתוך התמונה.

ואת הלכת ודהית כמו עיננו. ואת הלכת ונשחקת, כמו נשקנו.

 

שמתי אותך. בתוך החולצה, בתוך הכיס.

שמרתי אותך. בתוך ידיי. מתוך הכיס.

ואת הלכת ודיממת, כמו פצעינו. ואת הלכת ובכית, כמו אמותינו.

 

שלחת מכתב. בתוך מלחמה. מכתב אהבה.

שלחתי מכתב. מתוך המלחמה. מכתב אהבה.

והוא הותר בשדה הקרב, כמונו. והוא הותר ריק ממילים, כמונו.

 

ופרח מצורף למכתבך. פרח שנבל. פרח שחי.

ופרח מצורף למכתבי. על חייל שנבל. פרח שחי.

ואת נותרת בוהה. ואת נותרת בוכה. את נותרת למות. כמוני.

 

ראית אותי. בתוך התמונה. בתוך האלבום.

חיפשת אותי מתוך התמונה. בתום האלבום.

והיית כמוני.

שמת מילותי. שאהבתי אותך. בחזרה למכתב.

שמרת מילותי. שאהבתי אותך. על טבעת ידייך.

והיית כמוני.

שלחת מכתב. לאלוקים. וביקשת מחילה.

שלחת מכתב. וירית ברובה. מתוך סליחה.

והיית כמוני.

והיית מתה.