בס"ד יום שני, יח' אלול התשס"ב ריקנות צחוק מתגלגל, עם חיוך מאולץ "וואו, היה טוב" על עוד משפט נמלץ. שוב הומור, עוד בדיחה ליצנות מקריחה. הבעה נעלמה, רצינות נפטרה מעודף אמיתיות ומחוסר ברירה. ונשארים ריקניים, רק ערום ועריה באובדן אישיות, ומחשבה שכבויה.