אתמול

כמעט שכבר נרדמתי

אחרי לילות ייסורים

שלקחו אותי אל

מקומות רחוקים

אתה עוררת אותי

שוב כמו אז

צמא למילות נחמה

הלא זכרת

איני שלך

אינך מאמין לזה

גם אני

החיים חזקים ממך

ממני...