כי שקטו השנים ועברו

נספרו בפחות מכף

רגשו בהמיית לבי הפועם

כאחד יהיו ואנוכי בתוכם

ובדמי עוד בוערים רשמיהם

טבעו בבשרי סימניי הייחוד

אשר לא קמו כמותם

כבודם בלבי,בעורקיי הסוד

ישמר בתוכי עד בואי בפרגוד