מוקדש לששים שנה, לניצחון על גרמניה הנאצית

שום מגוֹר אותם לא הרתיע;
בסטאלינגרד,
מעולם לא כַנְעוּ.
על מבואות מוסקבה,
כחומת מגן - ידם הגנה.
על אדמת בלורוס,
עד הסוף לחמו.

על מי-הדנייפר, ניצחון הביאו.
חופי סייבאסטופול,
כמשולש ברמודה,
עבור האוייב נהיו.
מפני אש ותופת,
לא נסו.
מול הדבר הנאצי,
לא רכנו.

מפקדי הניצחון, בעמים רבים,
רוח השיחרור הפיחו.
מעל מפולת הרייכסטאג,
נוססו את דגלם.
מגדות הוולגה ועד וינה המשוחררת,
נצוּר זכרם!