השיר נכתב לפני כשבוע לכבוד אירוע מאוד מיוחד, באותו אירוע הוקרא השיר כהפתעה לזוגתי.

עת שקיעה יורדת
בלהט חן מוסרת
דרישת שלום לבנה
לפני עלות הלבנה.

עת הרים משנים צבעם
ברק אהבה לא יועם
חופת לבן מול שמיים
כספינה בוקעת מים.

עת בורק זהב
נדע כי נאהב
גם בקיץ גם בסתיו
עת גשם אל אדמתו שב.

עת שערי מזל פתוחים
נדע כי מבורכים,
כעונות השנה מכורכין,
ובין עונות החיים
יחדיו מהלכים.