אוחזת בעיפרון מנסה לכתוב

לכם...

              סוף סוף כיף לי טוב לי

              איתכם...

                            רוצה לשתף לחלוק להעניק

                           בשבילכם...

 

היום יש לי יום טוב

ועל זה אני רוצה לכתוב!

 

למה רק כשיש כאב השיר יוצא בכיף?

למה רק כשרע, כשקר העיפרון כותב?

 

טוב לי!

אני שמחה!

מאושרת!

אפילו מאוהבת!

בכם? בי? במי?