כאב ראיתי בחלון ראוה

עין כל צמאה ליופיו

כטיפת יהלום

לו רק תראי אותו תירצי

את

לאוספו

כי נפשך ניטבלה

בו  פעם

בכאב

 מתגעגעת אליו

באין קול

משתוקקת

לשמוע  מנגינת נישמתו

 כמהה בחיבוק אהבתו

באמונה את דומעת

 אהבה