My singing bird שיר טבע אירי,שזכה לביצוע מחודש של שנייד או'קונור. מילים: עממי: ראיתי את מעוף העפרוני מעלה עם השחר שר בתכלת, שמעתי שחרור מזמר את שירו הקיכלי והפרוש אף הם אך אף אחד אינו יכול לשיר בקול כה מתוק כמו ציפור השיר שלי אהה ציפור שלי, כמוך! אם אוכל למשוך אותה ממקום קינה הנוח אם אוכל ללכוד זאת הציפור אחמם אותה בחיקי על לוח לבי תשיר ותנוח, אהה! תשיר ותנוח